Forstå din elregning


I henhold til reglerne på elmarkedet er det el-handelsselskabet, der opkræver den fulde elregning hos kunden - derefter afregnes internt med netselskab(er), Energinet og staten.

Af samme årsag kan din elregnings opbygning godt være lidt udfordrende - men læs videre og få forklaret de enkelte punkter:

Nettarif - Net abonnement

Betaling for transport af strøm på 10 kV og 0,4 kV net til dit lokale netselskab og abonnement til samme som dækker over bl.a. drift af målere og lovpligtige opgaver.

Vær opmærksom på at nogle netselskaber opkræver tidsdifferentierede netariffer - hvor prisen er forskellig afhængig af tidspunktet på døgnet.
Da Ø/strøm kun har kunder i VEKSELs netområde, kan du læse mere om tidsdifferentierede nettarifer VEKSELs hjemmeside.

Det betyder, at kWh prisen på regningen kan være forskellig fra gang til gang, da forbruget i de enkelte timer har indflydelse på gennemsnitsprisen.

Priser afhængig af kundekategori udmeldes typisk hvert år - nogle gange oftere.
Læs mere om kundekategorier på VEKSEL netselskabs hjemmeside.

Nettarif overordnet net

Betaling for transport af strøm på det overordnede 60 kV net.
På Fyn og Langeland tilhører 60 kV nettet - Vores Elnet A/S.

Prisen ændres typisk hvert år - nogle gange oftere.

El produkt - navngivet efter aftale, f.eks. KvartalsEL

Betaling til Ø/strøm for køb af strøm.
Forbruget måles på timeniveau af dit netselskab, som dagligt sender oplysningerne til os.

Prisen varierer alt efter, hvilken aftale man har.

Transmissions nettarif, Systemtarif og Balancetarif

Disse tariffer betales til Energinet, som driver 150 KV og 400 kV transmissionsnettet og er systemansvarlig for hele elmarkedet i Danmark.
Du kan læse mere på Energinet's hjemmeside.

Priser udmeldes typisk årligt.

PSO-tarif

Betaling til Energinet, som har ansvaret for forskning og udvikling af miljørigtig produktion (VE anlæg) i henhold til Elforsyningsloven.
Denne tarif er under afvikling - derfor falder prisen frem mod 2022.

Prisen udmeldes hvert kvartal fra Energinet.

Elafgift - reduceret Elafgift

Afgift til staten som er lovreguleret.

Har man el som primær opvarmningkilde, og dette er angivet i BBR, kan man ved henvendelse til vores kontor få det registreret - hvorefter der betales reduceret elafgift for årsforbrug over 4000 kWh.

Prisen ændres i henhold til lovgivning.

Moms

Betales til staten.


Kunder med særlige installationer, som f.eks. solceller eller anden elproduktion, vil kunne have flere poster på deres regning - er du i tvivl? Så kontakt kundeservice.