GrønbilEL fra Ø/strøm

GrønbilEL tilbydes til kunder, som har købt en LadeBoks hos Ø/strøm A/S - og giver dig mulighed for at køre på lokalproduceret grøn strøm.

Vores moderselskab Fonden Langelands Elforsyning ejer en 3 MW vindmølle, som er placeret ved Lejbølle på Nordlangeland. Den forventede årlige produktion er ca. 9.500.000 kWh, svarende til ca. 13 % af elforbruget på Langeland. El-produktionen bliver solgt, men rettighederne til de grønne certifikater har vi beholdt.

Det giver Ø/strøm A/S mulighed for at certificere dit elkøb som ægte grønt, og dermed er du 100 % sikker på, at du har købt grøn strøm, som er produceret med hensyntagen til miljøet.

GrønbilEL til spotpris

GrønbilEL følger spotprisen på elmarkedet, og prisen svinger derfor time for time. Men har du mulighed for at bruge strømmen, når den er billigst, kan der spares på elregningen.
Dette er det rigtige produkt til alle, der bruger strøm om natten - f.eks. til opladning af elbil. GrønbilEL tilbydes uden binding.

 

GrønbilEL er elprodukt baseret på VE-kilder uden yderligere klimatiltag

Hertil kommer opkrævning til dit netselskab, overordnet net og afgifter. Disse opkræves af Ø/strøm på vegne af netselskaber, Energinet og staten.

Mange netselskaber opkræver tidsdiffentierede nettariffer, vil den samlede elpris afhænge af, på hvilke tidspunkter du bruger din strøm - se evt. mere på dit netselskabs hjemmeside.

OBS: Du får ikke en særlig strøm ud af stikkontakten, men du har ved dit tilvalg støttet grøn elproduktion.