GrønEL fra Ø/strøm

Vores moderselskab Fonden Langelands Elforsyning ejer en 3 MW vindmølle, som er placeret ved Lejbølle på Nordlangeland. Den forventede årlige produktion er ca. 9.500.000 kWh, svarende til ca. 13 % af elforbruget på Langeland. El-produktionen bliver solgt, men rettighederne til de grønne certifikater har vi beholdt.

Det giver Ø/strøm A/S mulighed for at certificere dit elkøb som ægte grønt. Dermed er du 100 % sikker på, at du har købt grøn strøm, som er produceret med hensyntagen til miljøet.

Elprodukt baseret på VE-kilder uden yderligere klimatiltag

Mange netselskaber opkræver tidsdiffentierede nettariffer. Derfor er den samlede elpris yderligere afhængig af, på hvilke tidspunkter du bruger din strøm - se evt. mere på dit netselskabs hjemmeside.

GrønEL tilbydes med fast pris i 3 mdr. (kvartal) uden binding.

Rent teknisk er det værd at bemærke, at du ikke får en særlig strøm ud af stikkontakten, men du har ved dit tilvalg støttet grøn elproduktion.