IntroEL fra Ø/strøm

IntroEL er til nye kunder og tidligere kunder, som gerne vil retur til Ø/strøm A/S - tilbuddet gælder i 2 måneder, hvorefter man skifter til standardproduktet SpotEL.

Man må ikke have været kunde hos Ø/strøm A/S de sidste 12 måneder. IntroEL kan kun vælges for forventede årsforbrug på op til 6000 kWh.

Ø/strøm A/S sælger kun el til installationer i Langeland Kommune.

Hertil kommer opkrævning til dit netselskab, overordnet net og afgifter - disse opkræves af Ø/strøm på vegne af netselskaber, Energinet og staten.

Flere netselskaber opkræver tidsdiffentierede nettariffer, hvorfor den samlede elpris vil afhænge af, på hvilke tidspunkter du bruger din strøm - se evt. mere på dit netselskabs hjemmeside.

Har du spørgsmål, eller vil du bestille IntroEL, er du velkommen til at ringe på 6251 1055