KvartalsEL fra Ø/strøm

Vælger du at handle din el på elaftale, giver det os bedre mulighed for at planlægge vores indkøb af el, og vi belønner dig derfor med en rabat i forhold til prisen på BasisEL. Da vi ønsker at gøre vores tilbud attraktivt, slipper du med KvartalsEL også for abonnement og bindingsperiode.

Mange netselskaber opkræver tidsdiffentierede nettariffer. Derfor vil den samlede elpris yderligere afhænge af, på hvilke tidspunkter du bruger din strøm - se evt. mere på dit netselskabs hjemmeside.

KvartalsEL er derfor produktet til dig, som gerne vil fortsætte med faste priser et kvartal ad gangen. KWh prisen på KvartalEL afhænger af udviklingen på elmarkedet, men vi vil altid arbejde på en så god pris som muligt til vores lokale kunder.

Betingelserne er fast pris pr. kvartal i løbende elaftale indtil opsigelse - bemærk vi har ingen bindingsperiode. Du kan læse om opsigelse og bindingsperiode i Nyheden om det. 

Har du spørgsmål, eller vil du bestille KvartalsEL, er du velkommen til at ringe på 6251 1055.