SpotEL fra Ø/strøm

Ønsker du at kunne bruge din el, når den er billigst, er SpotEL det rigtige produkt for dig.

SpotEL følger spotprisen på elmarkedet, og prisen svinger derfor time for time - men har du mulighed for at bruge strømmen, når den er billigst, kan der spares på elregningen.
Dette er det rigtige produkt til alle, der bruger strøm om natten - f.eks. til opladning af elbil.

Hvis man bruger mest strøm, når prisen er lavest - er det typisk tegn på, at der er stor produktion fra vindmøller eller solceller, og dermed kan SpotEL også være et klimavenligt valg

 

Hertil kommer opkrævning til dit netselskab, overordnet net og afgifter - disse opkræves af Ø/strøm på vegne af netselskaber, Energinet og staten.

Mange netselskaber opkræver tidsdiffentierede nettariffer, så den samlede elpris vil afhænge af, på hvilke tidspunkter du bruger din strøm - se evt. mere på dit netselskabs hjemmeside.