Gebyrer

Oversigt over gebyrer - 2018

Betalingsgebyrer 

Opkrævning via betalingsservice - BS (momsfri)

5,82 kr.

Opkrævning med girokort

31,25 kr.

Diverse gebyrer

Betalingspåmindelse

100,00 kr.

Lukkevarsel / krav om sikkerhedsstillelse

100,00 kr.
Ophørsmeddelelse100,00 kr.

Inkassoskrivelse

100,00 kr.

Fraflytning / flytteopgørelse

 81,25 kr.

Betalingsaftale 

Oprettelse af betalingsaftale

100,00 kr.

Gebyrer som viderefaktureres fra dit netselskab
Alle gebyrer viderefaktureres uden tillæg.

Lukke / genåbne - fjenbetjent
Forgæves besøg
Fogedforretning
Kontrol af måler - besøg
Kontrol af måler - akkrediteret værksted

Download oversigt


Se Elaftale betingelser