Har du eller overvejer du varmepumpe?

Mange af vores kunder får eller overvejer at få en varmepumpe – typisk i forbindelse med udskiftning af anden opvarmningsform.
Hvis man skifter til el opvarmning som hovedvarmekilde, har man mulighed for at opnå reduceret elafgift på elforbrug over 4000 kWh årligt.

For at nå dertil, er der nogle detaljer, der skal på plads:

  • Det skal fremgå af BBR, at huset er el opvarmet.

  • Man skal henvende sig til Ø/strøm for at få det ændret, da disse oplysninger ikke kommer til os automatisk.

  • Skal man have reduceret elafgift med tilbagevirkende kraft, skal man have dokumentation fra BBR (kommunen) på hvilken dato, det er trådt i kraft.
    Dette skyldes, at vi ved offentlige opslag, kun kan se hvorvidt, der er elvarme på ejendommen – men ikke nødvendigvis fra hvornår.

  • Ved ændring får man tilsendt en ny elaftale, da der skal fremgå af elaftalen, at man har elvarme og lever op til kravene.  Dette foregår på tro og love, da det er SKAT, der reducerer afgiften – og ikke en rabat fra Ø/strøm.

  • Husk at få en snak med kundeservice om forventet elforbrug.

Overgang til varmepumpe

I forbindelse med overgang til varmepumpe kommer der som regel en stigning i elforbrug – det er derfor vigtigt at have taget stilling til, hvad man forventer at bruge af strøm resten af året og fremover. Dette skal oplyses til Ø/strøm, da det er kundens eget ansvar, at det forventede årsforbrug passer til det, man forventer at bruge.

Vi ønsker ikke at gætte på kundens vegne, og dog - vores IT-system anvender nemlig som standard sidste års kendte forbrug, som forventet årsforbrug for det kommende år – dette for at kunne lave den første a conto faktura.

Bliver der ikke meldt noget ønske om ændring til vores administration, fortsætter vi med at bruge det forventede årsforbrug gennem resten af året. Det betyder desværre, at vi har nogle kunder, som bliver noget overrasket over fakturaen, der dukker op ved årsopgørelsen.

Hvad betyder reduceret elafgift for mig?

  • Den normale elafgift er pr. 1. januar 2022 - 90,3 øre/kWh + moms for de første 4000 kWh.
  • Den reducerede elafgift er pr. 1. januar 2022 – 0,8 øre/kWh + moms for resten af forbruget.

Der er tale om, at elafgiften skal sænkes allerede i 2022 og forsat frem mod 2030.

Du kan læse mere om elafgiftsloven på Skatteministeriets hjemmeside