Vejledning

Vejledning LEF WEB

Velkommen til Ø/strøms forbrugsvisningssystem.

De timeforbrug, der vises i systemet, er dem som vores handelsselskab har/har haft adgang til i en given periode - summering af disse kan således kun ses som vejledende.
Se også vilkår.

Det betyder, at i perioder med manglende data, vil summen ikke vise det fulde forbrug på måleren. (se mere under farve på søjler). Som altid er det tællerstanden på måleren, der viser det korrekte forbrug, og netop tællerstanden har handelsselskaberne ikke løbende adgang til. Tællerstanden leveres først fra netselskaberne når der skal laves opgørelser, det være sig års-, flytte- eller leverandørskifteopgørelse.

Bemærk at især summering af timeforbrug for 2016 er misvisende, da der mangler data fra april til juni måned
. Fra 2017 passer forbrugsvisningen meget bedre med det reelle forbrug - dog igen med forbehold for enkelte manglende data.

Overblik
Funktionaliteten er fjernet, da manglende måledata henover en periode vil give misvisende oplysninger.

Dette har især været tilfældet i 2016 - da der i en længere periode ikke har været måledata til rådighed.

Farve på søjler
Grøn - alle data er tilgængelige for den valgte periode
Grå - samme som grøn men med "weekend funktion" slået til - derved vises fri- og helligdage som grå søjler
Rød - der ikke alle data til rådighed for den valgte periode - sådanne perioder medtages ikke i visning af minimum og maksimum værdier, da de ikke anses for at være valide.
Ingen søjle betyder at måledata ikke er modtaget endnu.

Hvis der er røde søjler i den periode man har valgt - betyder det at summen ikke nødvendigvis er korrekt i forhold til målerens tællerstand og dermed det rigtige forbrug.

Forventet forbrug
Hvis man slår forventet forbrug til - vises et gennemsnit af sidste års forbrug fordelt på årets måneder og dage.

Gennemsnit
Der vises et gennemsnit af den valgte periodes forbrug.