Ø/strøm priser 4. kvartal 2022

Prisniveauet globalt er desværre steget eksplosivt, hvilket nu også synliggøres i de fastlåste kvartalspriser. Vores priser er dermed desværre også steget voldsomt.

Vi har til den nye prisliste lavet et lagkagediagram, der viser, hvor lidt Ø/strøm reelt kan påvirke prisen med for vores KvartalsEL produkt som eksempel. Ø/strøm har 1,7 % tillæg i forhold til den samlede elpris – det er alene disse 1,7 %, som vi reelt kan påvirke.

Her er den nye prisliste for 4. kvartal 2022.

Vi håber, at det her usikre elmarked snart stabiliserer sig, og at priserne igen kan falde, men indtil da imødeser vi en hård vinter, hvor vi alle skal spare mest muligt på energiforbruget.

Folketinget har nu vedtaget hjælpepakken til indefrysning af en del af prisstigningen, samt reducering af elafgiften. Begge dele kommer først til at hjælpe til afregningen for 1. kvartal 2023, der opkræves via PBS 1. februar 2023.

For at afhjælpe de hårdest medtagne kunder, vil vi hjælpe med afdragsordninger. Vi opfordrer alle til, at lægger penge til side allerede nu pr. 1. oktober 2022, til afregningen der kommer 1. november 2022.

IT løsningen ift. hjælpepakken til indefrysning forventes løst med hjælp af hjemmesiden til MinForsyning. Det forventes at blive muligt for kunder at angive, hvorvidt man ønsker at anvende indefrysningsordningen. Det er også på MinForsyning, at I løbende kan følge jeres elforbrug årligt, månedligt, pr. dag og pr. time, og dermed kan følge, hvor meget I sparer.

Derudover søger vi nu kolleger/vikarer, der kan hjælpe os i kundeservice med at besvare spørgsmål fra jer kunder og hjælpe med MinForsyning, regningsspørgsmål og meget andet beslægtet – vi har meget travlt i øjeblikket. Formelt jobopslag følger snarest. Vigtigste kvalifikation er, at man er servicemindet og kan afhjælpe vores kunder med de fleste henvendelsestyper.

Vi beder fortsat om jeres forståelse for, at vi kontaktes af rigtigt mange både fysisk på kontoret, via telefon, sociale medier og mail. Grundet de mange henvendelser er det i perioder umuligt at besvare alle henvendelser i rimelig tid – vi prøver, så godt vi kan. Dette beklager vi og beder jer samtidig søge information på vores hjemmeside, som vi løbende vil holde opdateret, og dermed hver gang der er nye informationer til jeres nytte.

Vær også opmærksom på, at de fleste privatkunder har kvartalselsprodukt, hvor prisen er fast hele 4. kvartal. Dette gælder for KvartalsEL, GrønEL og BasisEL, hvilket fremgår af regningen.
Undtaget nu fra 1. oktober 2022 på hverdage, hvor prisen er højere fra 17 til 20 for privatkunder og mere differentieret for store erhvervskunder.

Tilbage