Varsel om abonnement hos Ø/strøm

Bestyrelsen for Ø/strøm A/S ønsker at styrke dit lokale elhandelsselskabs konkurrenceevne frem mod den grønne omstilling.

I den forbindelse er der taget flere beslutninger, der skal understøtte dette.

Nyt afregningssystem hos Ø/strøm

Første beslutning er køb af nyt afregningssystem, som skal modernisere arbejdsgangen og nedbringe omkostningerne – dette forventes idriftsat i maj måned 2022. Det skal være klar til første kvartalsopgørelse i juli 2022.

Det betyder nyt layout på din elregning og ikke mindst en ny kundeportal – minForsyning.dk .

Indfører månedligt abonnement for at dække omkostningerne

Næste beslutning handler om, hvordan Ø/strøm får indtægter, der svarer til omkostningerne. Samtidig skal vi fortsat sikre de Langelandske kunder de bedst mulige elpriser fremadrettet. I dag dækker Ø/strøm A/S sine omkostninger ved at have et fast tillæg pr. kWh, som sælges. Det faste tillæg er uanset, at det koster det samme at afregne og udsende en faktura for et lille forbrug, som det koster for et stort forbrug.

Derfor indføres der et månedligt abonnement på 12,50 kr. (10,00 kr. + moms) pr. 1. maj 2022 på alle vores produkter. Dette gælder alle aftaler, som ikke allerede har abonnement. 

Der er som tidligere ingen binding på din el aftale med Ø/strøm.

Tillæg pr. kWh nedsættes

Samtidigt med indførsel af abonnement sættes vores tillæg pr. kWh ned, så resultatet for en familie med et gennemsnitsforbrug vil være en mindre stigning på ca. 40,00 kr. om året. Vigtigst betyder ændringen, at det fremover vil blive billigere pr. kWh at bruge mere strøm, da gennemsnitsprisen falder med forbruget. Det, synes vi, er fornuftigt på et tidspunkt, hvor den grønne omstilling er i fuld gang, og mange kunders elforbrug stiger grundet elektrificering af varme og transport.

Varmepumper og elbiler bliver stadig mere udbredt, og Ø/strøm vil således stadig kunne være særdeles konkurrencedygtig på elprisen. ”Støt lokalt – det betaler sig”