BasisEL

BasisEL tilbydes til alle tidligere forsyningspligts kunder som ikke har taget stilling til valg af andet elprodukt/anden el-leverandør. Der er ikke abonnement eller bindingsperiode.

 

Den rene elpris er for 1. kvartal 2022

151,33 øre/kWh (121,06 øre/kWh excl. moms).


Hertil kommer opkrævning til dit netselskab, overordnet net og afgifter - disse opkræves af Ø/strøm på vegne af netselskaber, Energinet og staten.

Da der er mange netselskaber der opkræver tidsdiffentierede nettariffer, vil den samlede elpris yderligere afhænge af på hvilke tidspunkter du bruger din strøm - se evt. mere på dit netselskabs hjemmeside.


BasisEL tilbydes med fast pris i 3 mdr. (kvartal) uden binding.