GrønbilEL

GrønbilEL tilbydes kun til kunder, som har købt en LadeBoks hos Ø/strøm A/S - og giver dig mulighed for at køre på lokalproduceret grøn strøm.

Vores moderselskab Fonden Langelands Elforsyning ejer en 3 MW vindmølle, som er placeret ved Lejbølle på Nordlangeland. Den forventede årlige produktion er ca. 9.500.000 kWh, svarende til ca. 13 % af elforbruget på Langeland. El-produktionen bliver solgt, men rettighederne til de grønne certifikater har vi beholdt.

Det giver Ø/strøm A/S mulighed for at certificere dit elkøb som ægte grønt, og dermed er du 100 % sikker på, at du har købt grøn strøm, som er produceret med hensyntagen til miljøet.

GrønbilEL til spotpris

GrønbilEL følger spotprisen på elmarkedet, og prisen svinger derfor time for time. Men har du mulighed for at bruge strømmen, når den er billigst, kan der spares på elregningen.
Dette er det rigtige produkt til alle, der bruger strøm om natten - f.eks. til opladning af elbil. GrønbilEL tilbydes uden binding.

Ø/strøm indkøber el til spotpris på elmarkedet og sælger den videre med et tillæg på 10,00 øre/kWh incl. moms og hertil et abonnement på 12,50 kr. incl. moms pr. måned.

Da prisen ikke er fast, kendes den naturligvis ikke endnu - men i september 2021 var den rene elpris i gennemsnit 126,53 øre/kWh (101,22 øre/kWh + moms). 

Hertil kommer opkrævning til dit netselskab, overordnet net, PSO og afgifter. Disse opkræves af Ø/strøm på vegne af netselskaber, Energinet og staten.

Da mange netselskaber opkræver tidsdiffentierede nettariffer, vil den samlede elpris yderligere afhænge af, på hvilke tidspunkter du bruger din strøm - se evt. mere på dit netselskabs hjemmeside.

Rent teknisk er det værd at bemærke, at du ikke får en særlig strøm ud af stikkontakten, men du har ved dit tilvalg støttet grøn elproduktion.

GrønbilEL er elprodukt baseret på VE-kilder uden yderligere klimatiltag