GrønEL

Vores moderselskab Fonden Langelands Elforsyning ejer en 3 MW vindmølle, som er placeret ved Lejbølle på Nordlangeland. Den forventede årlige produktion er ca. 9.500.000 kWh, svarende til ca. 13 % af elforbruget på Langeland. El-produktionen bliver solgt, men rettighederne til de grønne certifikater har vi beholdt.

Det giver Ø/strøm A/S mulighed for at certificere dit elkøb som ægte grønt, og dermed er du 100 % sikker på at du har købt grøn strøm som er produceret med hensyntagen til miljøet.

 

Den rene elpris er for 1. kvartal 2022 

151,33 øre/kWh (121,06 øre/kWh excl. moms).


Hertil kommer opkrævning til dit netselskab, overordnet net og afgifter - disse opkræves af Ø/strøm på vegne af netselskaber, Energinet og staten.

Da der er mange netselskaber der opkræver tidsdiffentierede nettariffer, vil den samlede elpris yderligere afhænge af på hvilke tidspunkter du bruger din strøm - se evt. mere på dit netselskabs hjemmeside.

 

GrønEL tilbydes med fast pris i 3 mdr. (kvartal) uden binding.

Rent teknisk er det værd at bemærke, at du ikke får en særlig strøm ud af stikkontakten, men du har ved dit tilvalg støttet grøn elproduktion.

 

Elprodukt baseret på VE-kilder uden yderligere klimatiltag