Grøn el


Vores moderselskab Fonden Langelands Elforsyning ejer en 3 MW vindmølle, som er placeret ved Lejbølle på Nordlangeland. Den forventede årlige produktion er ca. 10.000.000 kWh, svarende til ca. 13 % af elforbruget på Langeland. El-produktionen bliver solgt, men rettighederne til de grønne certifikater har vi beholdt.

Det giver Ø/strøm A/S mulighed for at certificere dit elkøb som ægte grønt, og dermed er du 100 % sikker på at du har købt grøn strøm som er produceret med hensyntagen til miljøet.
 

Den samlede pris med opkrævning til netselskab, overordnet net, PSO og afgifter for 1. kvartal 2019 er 207,27 øre/kWh. Hertil kommer abonnement til dit netselskab.

Den rene elpris for 1. kvartal 2018 er 52,50 øre/kWh (42,00 øre/kWh excl. moms)

GrønEL tilbydes med fast pris i 3 mdr. (kvartal) uden binding.

 

Rent teknisk er det værd at bemærke, at du ikke får en særlig strøm ud af stikkontakten, men du har ved dit tilvalg støttet grøn elproduktion.