KvartalsEL

Vælger du at handle din el på elaftale, giver det os bedre mulighed for at planlægge vores indkøb af el, og vi belønner dig derfor med en rabat i forhold til prisen på BasisEL. Da vi ønsker at gøre vores tilbud attraktivt, slipper du med KvartalsEL også for abonnement og bindingsperiode.


Den rene elpris er for 4. kvartal 2021

96,25 øre/kWh (77,00 øre/kWh excl. moms).

Hertil kommer opkrævning til dit netselskab, overordnet net, PSO og afgifter - disse opkræves af Ø/strøm på vegne af netselskaber, Energinet og staten.

Da der er mange netselskaber der opkræver tidsdiffentierede nettariffer, vil den samlede elpris yderligere afhænge af på hvilke tidspunkter du bruger din strøm - se evt. mere på dit netselskabs hjemmeside.


KvartalsEL er derfor produktet til dig, som gerne vil fortsætte med faste priser et kvartal ad gangen.
Rabattens størrelse afhænger af udviklingen på elmarkedet, men vi vil altid arbejde på en så god pris som muligt til vores lokale kunder.

Betingelserne er fast pris pr. kvartal i løbende elaftale indtil opsigelse - bemærk vi har ingen bindingsperiode. Læs mere

Har du spørgsmål eller vil du bestille kvartalsEL, er du velkommen til at ringe på T 6251 1055, eller udfylde kontaktformularen.