kvartalsEL

Vælger du at handle din el på elaftale, giver det os bedre mulighed for at planlægge vores indkøb af el, og vi belønner dig derfor med en rabat i forhold til prisen på BasisEL. Da vi ønsker at gøre vores tilbud attraktivt, slipper du med KvartalsEL også for abonnement og bindingsperiode.

Den samlede pris med opkrævning til netselskab, overordnet net, PSO og afgifter for 3. kvartal 2019 er 204,28 øre/kWh. Hertil kommer abonnement til dit netselskab. Den rene elpris er for 3. kvartal 2019 50,00 øre/kWh (40,00 øre/kWh excl. moms).

Har du elvarme og ret til reduceret afgift, vil prisen for forbrug over 4000 kWh være 126,15 øre/kWh.

KvartalsEL er derfor produktet til dig, som gerne vil fortsætte med faste priser et kvartal ad gangen.
Rabattens størrelse afhænger af udviklingen på elmarkedet, men vi vil altid arbejde på en så god pris som muligt til vores lokale kunder.

Betingelserne er fast pris pr. kvartal i løbende elaftale indtil opsigelse - bemærk vi har ingen bindingsperiode. Læs mere

Har du spørgsmål eller vil du bestille kvartalsEL, er du velkommen til at ringe på T 6251 1055, eller udfylde kontaktformularen.