SpotEL

Ønsker du at kunne bruge din el når den er billigst, er SpotEL det rigtige produkt for dig.

SpotEL følger spotprisen på elmarkedet og prisen svinger derfor time for time - men har du mulighed for at bruge strømmen når den er billigst, kan der spares på elregningen.
Dette er det rigtige produkt til alle der bruger strøm om natten - f.eks. til opladning af elbil.

Hvis man bruger mest strøm når prisen er lavest - er det typisk tegn på at der er stor produktion fra vindmøller eller solceller, og dermed kan SpotEL også være et klimavenligt valg
 

Ø/strøm indkøber el til spotpris på elmarkedet og sælger den videre med et tillæg på 10,00 øre/kWh incl. moms og hertil et abonnement på 12,50 kr. incl. moms pr. måned.

Da prisen ikke er fast kendes den naturligvis ikke endnu - men i september 2021 var prisen i gennemsnit 126,53 øre/kWh (101,22 øre/kWh + moms) 


Hertil kommer opkrævning til dit netselskab, overordnet net, PSO og afgifter - disse opkræves af Ø/strøm på vegne af netselskaber, Energinet og staten.

Da der er mange netselskaber der opkræver tidsdiffentierede nettariffer, vil den samlede elpris yderligere afhænge af på hvilke tidspunkter du bruger din strøm - se evt. mere på dit netselskabs hjemmeside.